DownloadsVoor SAS,SPSS en R zijn 2 files nodig: de syntax-file en de datafile. R is een open source pakket dat gedownload kan worden op www.r-project.org

 

Rapportage

 

Dit zijn de resultaten van uw enquête. Het totaal aantal teruggestuurde vragenlijsten is 191.


Mijn takenpakket is duidelijk

Helemaal eens 59 30.9 %
          
Eens 85 44.5 %
               
Oneens 24 12.6 %
     
Helemaal oneens 5 2.6 %
  
Geen mening 18 9.4 %
    
N 191 100 %

Wat is er niet duidelijk in je takenpakket?

wanneer ik moet bestellen en hoe
,KH;KENV/,S,D CKWbb/
jhsd
ghhg
Ter
;;
Nooit ontvangen
dsds
xxx
cvjvjbw
fh
ojkjkj
wat moet ik en wat is mijn deadline
weet ik niet
niks
Aw
rg

Ik heb voldoende afwisseling in mijn werk

Helemaal eens 42 22 %
        
Eens 81 42.4 %
              
Oneens 30 15.7 %
      
Helemaal oneens 19 9.9 %
    
Geen mening 19 9.9 %
    
N 191 100 %

Wat zou je werk afwisselender kunnen maken?

Wisselen met andere machines
bvb
minder computerwerk
test
ghhg
blabla
dit is een test
werkplek veranderne
ko]
gsbsb
Fndx
Geef me meer taken!
dsfds
agfdg
kan dat?
planten
tja
Ws
weet ik niet
niet alleen maar telefoon aannemen
zzx
dat er geen vragen komen
abc
ds

Ik vind mijn salaris goed

Helemaal eens 25 13.1 %
     
Eens 69 36.1 %
            
Oneens 47 24.6 %
         
Helemaal oneens 23 12 %
     
Geen mening 27 14.1 %
     
N 191 100 %

Met hoeveel procent zou je salaris moeten stijgen om het goed te noemen?

20
nb
25
100
10
15
R/EKGN/WTG , D/K43JT{"
15
10
15
dfefereererererer
10000%
10
10
50
20
20
dfsfdf
20
Fgg
25%
Tenminste 100 procent.
20%
25
5
10
500
10
dsfds
10
9
20%
10
hg
10%
56
15%
33
777
1500%
25
df
1
150
10
5%
900
20%
3
400

Mijn leidinggevende begeleidt mij voldoende

Helemaal eens 34 17.8 %
      
Eens 70 36.6 %
            
Oneens 42 22 %
        
Helemaal oneens 21 11 %
    
Geen mening 24 12.6 %
     
N 191 100 %

Welke begeleiding verwacht je?

bnbn
doelstelling en sturing op hoofdlijnen en op het resultaat. tevens klankbord functie en feed back
1
T..HNGNQWFC, BVJ'.S
mewer coaching en begrip
empathie
uitdaging
ghgh
dsfdsf
xd
de normale
dudielijk aangegven wat gedaan moet worden
fbsbsb
Feedback
Trt
Actievere betrokkenheid
geen
Veel meer.
Meer sturing naar gewenste resultaat
intensieve begeleiding
Meer interactie en verwachtingen
s
kklll
Ervaren met kennis van zaken
veel appels
communcatieve ondersteuning
tja
heel veel
df
fs
Deze
goede
duidelijke doelen stellen
Betere
heel veel
td
brainstormsessies, vergadering

Mijn leidinggevende motiveert mij

Helemaal eens 31 16.2 %
      
Eens 69 36.1 %
            
Oneens 37 19.4 %
       
Helemaal oneens 21 11 %
    
Geen mening 33 17.3 %
      
N 191 100 %

Hoe zou je leidinggevende je beter kunnen motiveren?

Aandacht voor mijn sterke kanten ipv alle focus op mijn zwakke punten middelmatig te krijgen. Ik wil juist met mijn sterke kanten verder.
weet ik niet
feedback en sturen op het resultaat
Complimenteren wanneer van toepassing, zodat je weet wat je goed doet.
gewoon
1
ER,GM NGF/.W FL
meer informele gesprekken
stimuleren
reflectie
blabla
erererererererererererere
va
meer betrokken
bzsbsbsbsb sbsdfbsd sbsfergrgsaf srbzabn tres sbsaertba
20
sdfsfsd
Belangstelling
Hoe moet ik dat weten?
bb
fg
s
hgf
door zelf niet zo depri te zijn
tja
ds
luisteren als er ideeen worden aangedragen om het werk beter te doen
szdsd
abc
svsvsg
door mee ruitleg te geven wat er van mij verwacht wordt
gb
bonus voor extra opdrachten

Mijn leidinggevende staat open voor suggesties

Helemaal eens 26 13.6 %
     
Eens 69 36.1 %
            
Oneens 36 18.8 %
       
Helemaal oneens 23 12 %
     
Geen mening 37 19.4 %
       
N 191 100 %

Ik voel me gewaardeerd

Helemaal eens 30 15.7 %
      
Eens 66 34.6 %
            
Oneens 32 16.8 %
      
Helemaal oneens 24 12.6 %
     
Geen mening 39 20.4 %
       
N 191 100 %

Er is genoeg aandacht voor mijn persoonlijke ontwikkeling

Helemaal eens 28 14.7 %
      
Eens 71 37.2 %
            
Oneens 38 19.9 %
       
Helemaal oneens 15 7.9 %
   
Geen mening 39 20.4 %
       
N 191 100 %

Wat zouden we meer kunnen doen aan persoonlijke ontwikkeling?

verantwoordelijkheid geven en laten dragen. Geen detailsturing
Stimuleren om bepaalde cursussen te volgen. Wijzen op kwaliteiten die in principe aanwezig zijn, maar verder ontplooid kunnen worden.
12
/EKLNG;MFLQLNGO3OJT [ [4P3TLT
meer trainingen
keuzesccepteren
blabla
blabla
dfddfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfds
pop
begsahba agafvazv eraergadfv arga
aandacht
dfsfsfs
Nou, gewoon samen met HR een ontw.plan opstellen.
Meer salaris.
dasf
gxcb
fh
uitdagender werk. Cursus?
cursuspakket toegesneden op de funcie
jkjkj
tja
jahhhh
Fder
gewoon doen
sx
Meer
nogal wat
coaching

Ik ben op de hoogte van de ontwikkelingen in de organisatie

Helemaal eens 30 15.7 %
      
Eens 82 42.9 %
              
Oneens 24 12.6 %
     
Helemaal oneens 15 7.9 %
   
Geen mening 40 20.9 %
       
N 191 100 %

Hoe zouden we je beter op de hoogte kunnen houden?

Eerder vertellen wat er gaat veranderen
mail
1
MG G/MR;2;KRP
kjnkj
info blaadje
vvvvv
Vertel me eens wat.
peren
kjkj
tja
W
jehhh
Ergens
lezen
geen idee
asxasdsds
per email
abc
gf
vergaderingenlogin met code
Enquetecode

Password


Snel en simpel uw enquête online
Online enquêtes voor een vaste prijs
www.emailenquete.nl

Inzicht in uw klant?
Online enquêtes, formulieren, testen en assessments.
www.stoxos.nl

Algemene voorwaarden  Impressum