DownloadsVoor SAS,SPSS en R zijn 2 files nodig: de syntax-file en de datafile. R is een open source pakket dat gedownload kan worden op www.r-project.org

 

Rapportage

 

Dit zijn de resultaten van uw enquête. Het totaal aantal teruggestuurde vragenlijsten is 163.


Kies hieronder hoe u zich in de praktijk gedraagt.: Houdt u zich aan afspraken?

Altijd  86 52.8 %
                 
Meestal  62 38 %
            
Zelden  10 6.1 %
   
Nooit  5 3.1 %
  
N 163 100 %

Kies hieronder hoe u zich in de praktijk gedraagt.: Behandelt u anderen correct?

Altijd  62 38 %
            
Meestal  80 49.1 %
                
Zelden  15 9.2 %
    
Nooit  6 3.7 %
  
N 163 100 %

Kies hieronder hoe u zich in de praktijk gedraagt.: Herstelt u de gevolgen van uw fouten?

Altijd  60 36.8 %
            
Meestal  72 44.2 %
              
Zelden  24 14.7 %
      
Nooit  7 4.3 %
  
N 163 100 %

Kies hieronder hoe u zich in de praktijk gedraagt.: Weten anderen wat zij van u kunnen verwachten?

Altijd  45 27.6 %
         
Meestal  87 53.4 %
                 
Zelden  24 14.7 %
      
Nooit  7 4.3 %
  
N 163 100 %

Kies hieronder hoe u zich in de praktijk gedraagt.: Bent u open over uw intenties?

Altijd  57 35 %
            
Meestal  69 42.3 %
              
Zelden  31 19 %
       
Nooit  6 3.7 %
  
N 163 100 %

Kies hieronder hoe u zich in de praktijk gedraagt.: Probeert u meer te doen dan nodig is?

Altijd  52 31.9 %
           
Meestal  65 39.9 %
             
Zelden  29 17.8 %
      
Nooit  17 10.4 %
    
N 163 100 %

Kies hieronder hoe u zich in de praktijk gedraagt.: Laat u zien wat u doet?

Altijd  52 31.9 %
           
Meestal  71 43.6 %
              
Zelden  28 17.2 %
      
Nooit  12 7.4 %
   
N 163 100 %

De volgende vragen gaan over andere mensen.

Kies hieronder hoe anderen zich gedragen.: Houden anderen zich aan afspraken die ze met u gemaakt hebben?

Altijd  63 38.7 %
             
Meestal  79 48.5 %
                
Zelden  12 7.4 %
   
Nooit  9 5.5 %
   
N 163 100 %

Kies hieronder hoe anderen zich gedragen.: Behandelen anderen u correct?

Altijd  56 34.4 %
           
Meestal  85 52.1 %
                 
Zelden  12 7.4 %
   
Nooit  10 6.1 %
   
N 163 100 %

Kies hieronder hoe anderen zich gedragen.: Herstellen anderen de gevolgen van hun fouten?

Altijd  46 28.2 %
         
Meestal  75 46 %
               
Zelden  30 18.4 %
      
Nooit  12 7.4 %
   
N 163 100 %

Kies hieronder hoe anderen zich gedragen.: Weet u wat u van anderen kunt verwachten?

Altijd  50 30.7 %
          
Meestal  76 46.6 %
               
Zelden  19 11.7 %
     
Nooit  18 11 %
    
N 163 100 %

Kies hieronder hoe anderen zich gedragen.: Zijn anderen open over hun intenties?

Altijd  46 28.2 %
         
Meestal  65 39.9 %
             
Zelden  39 23.9 %
        
Nooit  13 8 %
   
N 163 100 %

Kies hieronder hoe anderen zich gedragen.: Proberen anderen meer te doen dan nodig is?

Altijd  52 31.9 %
           
Meestal  54 33.1 %
           
Zelden  42 25.8 %
         
Nooit  15 9.2 %
    
N 163 100 %

Kies hieronder hoe anderen zich gedragen.: Laat anderen zien wat ze doen?

Altijd  56 34.4 %
           
Meestal  65 39.9 %
             
Zelden  29 17.8 %
      
Nooit  13 8 %
   
N 163 100 %

Dit is de laatste vraag van deze enquete en misschien wel de belangrijkste:

Bent u betrouwbaarder dan gemiddeld?

Ja 127 77.9 %
                        
Nee 36 22.1 %
        
N 163 100 %login met code
Enquetecode

Password


Snel en simpel uw enquête online
Online enquêtes voor een vaste prijs
www.emailenquete.nl

Inzicht in uw klant?
Online enquêtes, formulieren, testen en assessments.
www.stoxos.nl

Algemene voorwaarden  Impressum